lmp_heves_megye Archívum

 • Új lehetőségek a hulladékgazdálkodásban

  Új lehetőségek a hulladékgazdálkodásban

  Nagyon úgy tűnik, hogy vége egy sokat kárhoztatott rendszernek. Nem, nem… Egyelőre csak az egri és az Eger környéki települések hulladékgazdálkodását befolyásoló tarthatatlan helyzet szűnt meg azzal, hogy az AVE cég felmondta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaira mind ökológia, mind a pénzügyek tekintetében felháborító szerződést. Az új helyzet legfontosabb hozadéka, hogy a Társulás és Eger dönthet mindenben, nincs diktátum és egy jól átgondolt rendszerben óriási összegű megtakarításokat tud elérni.

  Ez egy hurrát azért megérdemel, illetve az érdemli meg a bizakodást, hogy Eger immár saját kézbe veheti hulladékkezelési ügyeit. Vagy legalábbis épeszűbb tartalommal tudja feltölteni a rendelkezésre álló kereteket. A Lehet Más a Politika egri választási programjában már 2010-ben jelezte, hogy milyen ésszerűsítő megoldásokat kínál, tart kívánatosnak a hulladékgazdálkodásban. Most ezeket mutatjuk be újra.

  „Nulla hulladék” stratégia

  Kezdeményezzük egy tíz éves „nulla hulladék” stratégia kidolgozását civil szervezetek segítségével. A „nulla hulladék” jövőbemutató elképzelés, amely a természetes ciklusok mintájára olyan rendszerben gondolkodik, amelyben minden hulladék egyben nyersanyag is. A hulladékgyűjtés szerves átalakítása nem pusztán környezetünk érdeke, hanem gazdaságilag is megtérülő intézkedések összessége. A hulladék lerakása (jelenleg a Borsod megyei Hejőpapiban történik Egertől 57 km-re) óriási összegeket emészt fel, holott a szemét jelentős részét hasznosítani lehet és kell. Ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy a szelektív hulladékot felvásárló és feldolgozó cégek fizetnek a hulladékért, illetve hogy a magunk kezébe vehettük a szemétlerakó üzemeltetését.

  Többek között San Francisco, Canberra, Palermo, az indiai Kovalam, vagy a szlovákiai Tótmegyer városaiban az a közös, hogy mindegyikük elfogadta a „nulla hulladék” stratégiát, azaz olyan terveket támogatnak, amelyek előírják a hulladék ártalmatlanítás fokozatos háttérbe szorítását, és határidőt szabnak az ártalmatlanítás teljes megszüntetésére is. Az említett városok az elmúlt években körülbelül 70%-kal csökkentették a lerakott hulladékot. A legújabb technológiákat alkalmazzák az újrahasznosító- és komposztálóüzemekben, innovatív begyűjtési rendszereket használnak, jól fizető zöld munkahelyeket teremtenek, csökkentik a fogyasztást, és megkövetelik, hogy mind az emberek, mind a Föld számára biztonságos termékeket gyártsanak.  P9240058.jpg

  Az ambiciózus cél eléréséhez a következő intézkedésekre van szükség:

  Hosszútávú, széles körben elfogadott stratégiát kell alkotni

  Nagyságrendekkel bővíteni kell a szelektív hulladékgyűjtő rendszert

  A leghatékonyabb megoldás a házhoz menő szelektív gyűjtő szolgáltatás.

  Megfelelő információval kell ellátni a lakosságot arról, hol, mikor és hogyan helyezheti el különböző típusú hulladékát.

  A szerves hulladékok kérdésének kiemelt szerepet kell szánni. A komposztálás és a biológiai lebontás segítségével 40%-kal, vagy még nagyobb mértékben is csökkenthető a hulladék mennyisége.

  Általános szemléletformálásra van szükség a lakosság körében.

  Támogatni kell azokat a vállalkozásokat, akik tesznek a hulladék csökkentéséért.

  Szigorúan kell büntetni az illegális hulladéklerakást.

  Differenciált, ösztönző szemétdíjat kell bevezetni. Aki szelektíven gyűjti hulladékát, fizessen kevesebbet, hiszen az önkormányzatnak is kevesebbe kerül!

  Öko-ószeres rendszer

  A „nulla hulladék” stratégia részeként kezdeményezzük flamand minta alapján egy öko-ószeres hálózat kiépítését, és egy a jelenlegi MÉH-nél sokkal többféle hulladékot befogadó telephely kialakítását. Az öko-ószeresek a jelenlegi tavaszi lomtalanítás helyett egész évben üzemelnek és telefonos bejelentés alapján házhoz mennek, ha megunt bútor, elektromos eszköz, textília, játék, könyv, kerékpár stb. kerül kidobásra. A telefonos diszpécserszolgálat egy adatlapon rögzíti a tárgyak jellegét, mennyiségét és hollétét. Különböző méretű teherautók járják a környéket, pontos út- és időterv szerint, igen hatékonyan begyűjtve a lomokat. A telephelyen aztán fokozatosan lehet növelni a befogadandó tárgyak körét. Az öko-ószeres telephely munkatársai idővel egyre több típusú tárgyat lesznek képesek feldolgozni, szétszedni, megjavítani. A megreparált, felújított tárgyakat a kevesebb jövedelemből élő lakosok megvásárolhatják, vagy jótékony célokra is fel lehet ajánlani. Azok a tárgyak, amelyek már nem használhatóak eredeti funkciójukban, anyagukban kerülnek értékesítésre és újrahasznosításra. Az öko-ószeres hálózat a zöld hulladékot is begyűjti, melyet egy nagyméretű komposztálóban helyeznek el.

  Programunk itt érhető el teljes formában.


  LMP

  Megosztom Facebookon! Megosztom iWiWen! Megosztom Twitteren! Megosztom Google Buzzon! Megosztom Google Readeren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Közgyűlés: költségvetés és a helyi pénz

  Közgyűlés: költségvetés és a helyi pénz

  Elfogadta Eger 2013-as költségvetését csütörtökön a város közgyűlése, a hevesi megyeszékhely az idén csaknem 14 milliárd forintból gazdálkodik. Az adósságkonszolidáció keretében az állam a város adósságának a 60 százalékát vállalja át, ami több mint 4,8 milliárd forintos tehercsökkenést jelent a jövőben a település számára. A polgármester úgy vélekedett, hogy az önkormányzat az ez évi büdzsében nagy lépéseket tesz a település fenntartható gazdálkodásáért. A város nem éli fel az egyszeri kormányzati támogatásként kapott egymilliárd forintot és a hitelkonszolidáció nyomán felszabaduló forrásokat, hanem azokat fejlesztések önerejeként kívánja felhasználni - mondta az önkormányzati vezető.

  Ez a sikerkommunikáció. Viszont most betekinthetünk a lepel mögé, mert azért ennyire nem rózsás a helyzet.

  A Közgyűlésen sokat beszéltünk a költségvetésről. Bevallottan megoldható a költségvetés az egymilliárd forint nélkül is, erre volt igazoló nyilatkozat is a Közgyűlésen. A felhasznált egymilliárd túlnyomó része valóban fejlesztésekre lett címkézve, de azért különbséget kell tenni a felújítások és az új beruházások között. Eger esetében az elsőről van szó nagyobbrészt.

  Az álláspontom szerint a kapott illetve a jövőre ígért, összesen 1 + 4,8 milliárd jövőjének meghatározása nem világos, illetve az elosztás struktúrájában látom a költségvetés problémáját. Most is leírom, régebben is megtettem, hogy egy városnak, illetve magának az önkormányzatnak nem elsődlges feladata a munkahely teremtés, arra kellenek a cégek, a kkv-k és magánvállalkozók. Egy város feladata a kedvező körülmények megteremtése, olyan környezetéé, ami miatt megéri Egerben vállalkozni illetve munkahelyeket létesíteni beruházások után.

  Itt érintkezik a kapott összeg és annak felhasználásának problémája. Az adósság csökken, a fizetendő terhek, törlesztő részletek is csökkenek, viszont nem kap kellő hangsúlyt olyan lehetőség, ami a fentebb írt kedvezőbb körülményeket megteremtené. A munkahely-teremtéshez elengedhetetlen pl. az ipari parkok bővítése, de ez önmagában még kevés (de pl. az északi ipari parkban sem tolonganak a jelöltek egyelőre). Többek között ezért is javasoltam a helyi pénz ötletét, ami nagy lendületet adhatna Eger gazdaságának.

  2000_korona_elolap.jpg

  A helyi pénz előnyei

  A helyi fizetőeszköz közösségfejlesztő erővel bír, hiszen segít felépíteni a közösséget azáltal, hogy az egyéni gazdálkodók, a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k), a helyi szolgáltatók és a nem profitorientált szféra számára lehetővé teszi, hogy aktívabban vegyenek részt a helyi tevékenységekben (járási, megyei szinten is).

  A helyi valuta gyorsabban forog, mint a nemzeti fizetőeszköz. Ugyanaz a pénzmennyiség többször is megfordul amiatt, hogy nem éri meg tartalékolni belőle ezért ugyanazon idő alatt jóval nagyobb bevételt eredményez.

  A pénzhelyettesítők elősegítik a gazdaságosabb termelést, illetve a sajátos, egyedi helyi és regionális szükségletek kielégítését.

  A helyi pénz elősegíti az együttműködést az addig kereskedelmi kapcsolatban nem álló helyi gazdasági szereplőkkel  és erősíti a kooperációt a már együttműködő felek között is. Így kedvezőbb környezetet teremt az innovációk és a fejlesztések számára.

  A rendszer lehetővé teszi a térségen kívüli fejlesztési források bizonyos fokú mellőzését, előmozdítja a belső fejlődést.

  A helyi valuta javítja a fizetési morált a résztvevők között, mert az eszköz birtokosa a helyi valuta visszatartásával semmilyen előnyre nem tesz szert, felhalmozásából semmilyen haszna nem származik.

  A valutarendszer az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem támogatásával elősegítheti a régió kapacitáskihasználásának növelését, a képességek és tapasztalatok jobb kihasználását.

  A helyi pénz nem ördögtől való, az Állami Számvevőszék tanulmánya is erre a következtetésre jutott, ráadásul jelenleg Sopron környékén (Soproni Kékfrank) és a Balaton mellett (Balatoni Korona) is használják már. A Balaton környéki modell ide kattintva elérhető. Későbbi bejegyzésünkben folytatjuk a helyi pénz kérdéskörének kibontását.

  dr. Csarnó Ákos

  tanácsnok

  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

  Megosztom Facebookon! Megosztom iWiWen! Megosztom Twitteren! Megosztom Google Buzzon! Megosztom Google Readeren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Veletek vagyunk!

  Veletek vagyunk!

  tabla.jpg

  Az LMP Heves Megyei Területi Választmánya szolidáris a Gyöngyösön és Egerben demonstráló főiskolai hallgatókkal.

  Az LMP egyetért azokkal a diákokkal, akik szót emelnek a keretszámok visszaállításáért, a tandíj és a hallgatói szerződés “eltörléséért”. Fontosnak tartjuk azt, hogy a hátrányt szenvedő csoportok álljanak ki az érdekeikért és a társadalom leszámoljon az elmúlt években kormányzó politikai elit hazugságaival. Mindenkit bíztatunk, minden legális lehetőséget ragadjanak meg arra, hogy hallassák a hangjukat!

  Heves megyében igen sok hátrányos helyzetű családot érint a felsőoktatásban bevezetett tandíj, ami amellett, hogy visszavetheti a továbbtanulási kedvet, össztársadalmi problémákat is jelent. Az LMP azt követeli, hogy állítsák vissza legalább a két évvel ezelőtti szintre a felsőoktatás finanszírozását és a hallgatói keretszámokat. Hosszabb távon pedig még tovább kell bővíteni a hozzáférést a felsőoktatásban, mert ez egy megtérülő befektetés a jövőbe.

  Az eddigi országos megmozdulásokat követően szerda este 19.30 órától Egerben az EKF-HÖK szervezésében Hallgatói Fórum keretében tiltakoznak a felsőoktatás tönkretétele és a keretszámok megvágása ellen a Főiskola „C” épületében. Csütörtökön 15 órakor Gyöngyösön, a Károly Róbert Főiskolán, a T épületben dr. Dinya László tart előadást a hallgatókat érintő fontos változásokról, majd 16 órakor fáklyás demonstráció lesz a Főtéren, ahol a HÖK képviselői felolvassák követeléseiket és kérdéseiket. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pedig a fővárosba várja a diákokat.

  Az LMP jogosnak tartja a hallgatók felháborodását, és arra kéri szimpatizánsait, álljanak ki a  felsőoktatás szétrombolás ellen, támogassák a helyi kezdeményezést.

  LMP - HMTV

  Megosztom Facebookon! Megosztom iWiWen! Megosztom Twitteren! Megosztom Google Buzzon! Megosztom Google Readeren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Kiskörén értékeltünk

  Kiskörén értékeltünk

  A Lehet Más a Politika heves megyei szervezete augusztus 27-28-án, a Tisza-tó mellett, Kiskörén tartotta soron következő évértékelőjét halászlével, tó körüli tekeréssel és esti beszélgetésekkel. A rendezvényre nem csak a megye...

  Tovább

 • Tiltott, tűrt, támogatott – Újra listán a művészek?

  Tiltott, tűrt, támogatott – Újra listán a művészek?

  Az LMP tiltakozik az ellen, hogy politikai nézetei miatt tiltólistára került Egerben Székhelyi József színész. A párt felszólítja a város fideszes vezetését, hogy vonja le az ügy személyi konzekvenciáit, és hagyjon fel azzal a gyakorl...

  Tovább

 • Földbankot Egerben is!

  Földbankot Egerben is!

  Az utóbbi időkben egyszerre több információ is eljutott hozzánk, ami a következő irányba terelte figyelmünket: sok parlagon heverő földrészlet, sokan eladnák, bérbe adnák, sokan művelnék. A megoldás, hogy földbankot kell létrehozni...

  Tovább

 • 2012.01.02. Az Operaháznál

  2012.01.02. Az Operaháznál

    Szavak nélkül...  

  Tovább

 • Schiffer András Heves megyében (december 21.)

  Schiffer András Heves megyében (december 21.)

  2011. december 21-én, szerdán Schiffer András, a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője köztéri fogadóórákat tart Heves megye több városában.Heves, Hatvan, Gyöngyös, Füzesabony, Eger és Bélapátfalva l...

  Tovább

 • A Fidesz a szocialisták nyomdokain – Balázs József nem méltó a képviselői mandátumra

  A Fidesz a szocialisták nyomdokain – Balázs József nem méltó a képviselői mandátumra

  Botrányos beszélgetést hozott nyilvánosságra Juhász Oszkár Gyöngyöspata újonnan megválasztott Jobbikos polgármestere. A választókörzet egyéni képviselője, Balázs József (Fidesz) a vele való együttműködéstől tette függővé Gy...

  Tovább