habis_lászló Archívum

 • Táblák

  Táblák

  Biztos ismerik azt a játékot, hogy keressük meg a különbségeket két kép között. Meginvitálom Önöket egy ilyen játékra, kérem vessenek egy pillantást az alábbi két képre! 

  8a396d66-f28b-4df3-aa27-37e3fac153e6-20-02-17-08-59.jpeg9736ca56-218a-4dba-9c85-b18e69738c12-20-02-17-08-59.jpeg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Igen, jól láthatóan az egyik tábláról hiányzik valami! Még pedig az adott választókerület képviselőjének neve. Igen, jól gondolják az adott körzetben nem a Fidesz képviselője nyert mandátumot!

  A hatalmas hóbuckákkal mit sem törődve kerültek ki a fentihez hasonló táblák szerte a városban, hirdetve mindenhol a Fidesz dicsőségét. Ahol pedig erre a dicsőségre némi árnyék vetül ott nemes egyszerűséggel lefelejtik a számukra kellemetlen tényeket.

  Az sajnos az már nem mostanában kezdődött, hogy állami pénzen pártpropagandát folytat az éppen aktuális kormány. Az azonban még az újdonság erejével hat, hogy ebbe a buliba az önkormányzat is beszálljon. Városunk vezetői most szintet léptek. Fidesz logókkal gazdagon borított közérdekű információs tábláknak álcázott párthirdetésekkel árasztották el a várost. Azt persze eddig is tudtuk, hogy Habis úr nem Eger, hanem a Fidesz polgármestere, de azért csak megkérdem, hogy esetleg egy Eger címer nem fért volna el ezeken a táblákon?

  Komlósi Csaba

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Költségvetés, betelepítési kvóta, TDM-pályázat

  Költségvetés, betelepítési kvóta, TDM-pályázat

  A legutóbbi egri közgyűlés három napirendi pontot tárgyalt; a város 2016. évi költségvetését, a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló határozatot és egy sürgősséggel napirendre vett előterjesztést, ami egy TDM-fejlesztési pályázaton való indulásról szólt.

  kozgyules_eger.jpg

  Mivel tudomásom szerint a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre helyi közügyek intézésére terjed ki, úgy gondoltam, hogy a második előterjesztésnek nincs helye a napirendek között, ezért kértem a levételét. Ennek kapcsán nagyjából a következőket mondtam el:

  „Nem igazán értem, hogy hogyan kerül ez az előterjesztés a közgyűlés napirendi pontjai közé. Ezentúl nemzetközi szerződésekről is fogunk itt vitatkozni?

  Az eddigiekben Habis polgármester úr többször is azzal próbált visszafogni éppen kibontakozó vitákat, hogy ne hozzunk be országos politikai ügyeket a közgyűlésbe, azzal foglalkozzunk, ami a hatáskörünkbe tartozik.

  Másrészt persze nagyon is értem, hogy hogyan kerül ide ez a határozati javaslat. Ibizai feltöltődése után hazatért a Fidesz kommunikációs guruja, és azóta újra dübörög a Habony-művek. A várost ténylegesen irányító Nyitrai Zsolt és barátai pedig gyorsan igyekeznek lojalitásukat bizonyítani és mit érdekli őket, hogy ezzel rácáfolnak Habis úr korábban többször hangoztatott álláspontjára.

  A magam részéről viszont visszataszítónak találom, hogy az önkormányzatokat és az önkormányzati képviselőket eszközként használják a Fideszes politikai kampányban.

  Mindezektől függetlenül az viszont tény, hogy a menekültprobléma kezelése komoly kihívások elé állítja az Európai Uniót és benne Magyarországot. Ugyanakkor e kérdés kezeléséhez vagy megoldásához az előttünk lévő határozat semmivel nem járul hozzá, a probléma nagyságához és jelentőségéhez képest ez egy nevetséges színvonalú előterjesztés. Kicsit úgy érzem, hogy eltévesztették vele a házszámot, az egri Fidesz közgyűlésére szánt anyag került most elénk. Ott kedvükre utasíthatják rendre az EU-t, gyűlölködhetnek, retteghetnek akitől akarnak, de ennek az előterjesztésnek itt nincs helye! 

  Kérem az előterjesztőt, hogy vonja vissza!” 

  „Természetesen” sem az előterjesztő, sem a fideszes többség nem támogatta a kérésemet, így a későbbiekben ezt a napirendet is tárgyalta közgyűlés.

  A költségvetésvetés kapcsán egyrészt azt mondtam el, hogy továbbra is szerencsésnek tartanám, ha létre jönnének azok a fórumok, kiépülnének azok a csatornák, amelyek lehetővé tennék a közvetlen állampolgári részvételt, hiszen ennek a világ számos településén régóta kialakított gyakorlata van.

  Másrészt négy konkrét módosító javaslatot is beadtam. Ezek a következők voltak:

  1. Nagylapos-Felnémeti kerékpárút kiépítése/befejezése – 20 millió forint
  2. Napelemek telepítését támogató alap – 3 millió forint
  3. Egységes digitális zöldfelületi vagyonkataszter létrehozásának előkészítése – 500 eFt
  4. Városfal utcai zöldfelületrehabilitáció – 500 eFt

  A kerékpárút út adott szakaszának városi önerőből való megépítésére még az elmúlt évben tett ígértet a városvezetés, a módosítómmal tulajdonképpen ezt kértem rajtuk számon. Ennek ellenére Habis László, mint előterjesztő a módosító javaslatot nem fogadta be és a kormánypárti képviselők szinte egyhangúan elutasították, egy valaki tartózkodott csupán. Tehát pl. Rázsi alpolgármester, mint felnémeti képviselő sem támogatta, de gondolom erről (is) elbeszélget majd egyszer az ott lakókkal…

  kerekparut_felbehagyva.jpg

  A második javaslatom indoklásaként elmondtam, hogy a kormány nemhogy támogatná, de az elmúlt évben környezetvédelmi termékdíjjal sújtotta a napelemeket, ezért legalább önkormányzati szinten deklaráljuk a tiszta energiaforrások melletti elköteleződésünket és ezért hozzunk létre egy alapot, amivel a szavakon túl is támogatjuk a megújuló energiaforrások elterjedését. Ez a módosítóm is az előző sorsára jutott: 6 igen 11 nem 1 tartózkodás

  A zöldfelületi vagyonkataszter minden olyan városfejlesztési elképzelés alapja, ami a zöld/fenntarthatósági szempontokat figyelembe veszi. Egy ideje –nyilván nem függetlenül az uniós pályázati kiírásotoktól- a városvezetés retorikájában is megjelent a „zöld város” kifejezés. Javaslatom arról szólt, hogy ha ezt egy kicsit is komolyan gondolják, akkor neki kellene kezdeni az alapok lerakásának. Végül ezt a módosítót visszavontam, mert a polgármester úr ígérete szerint ez a megalapozás pályázati forrásokból még az idén elkezdődik.

  A negyedik javaslat alapja az volt, hogy tudomásom szerint a városfal rekonstrukciója az idén megtörténik és kértem, hogy ennek lezárulta után gondoskodjunk arról, hogy a fal előtti terület a továbbiakban ne alkalmi parkolóhelyként működjön, hanem parkosítva megfelelően esztétikus látványt nyújtson a városlakók és az ideérkező turisták számára. Egy ideig még biztosan nem fog… 

  A második napirend, a betelepítési kvóta kapcsán a következő kérdéseket tettem fel:

  1. Kíváncsi vagyok, hogy a Fidesz-frakció tagjai egyáltalán olvasták-e azt a dokumentumot, amivel kapcsolatban hamarosan szavazni fogunk? Örömmel meghallgatnám mondjuk Lombecki Gábor, Orosz Lászlóné vagy épp Gál Tibor képviselő társam véleményét a vonatkozó Európa Tanácsi határozat 4. és 5. pontjáról!
  1. Kérem az előterjesztőt, hogy világosítson már föl arról, hogy az elfogadni szándékozott előterjesztés milyen viszonyban áll a 2015. Évi CLXXV. Törvénnyel!
  2. Kérem Stefán Zoltánt, hogy jogászként fejtse ki számomra, hogy a magyar kormány e tárgyban született bírósági beadványa jogilag mennyire tekinthető megalapozottnak, milyen esélye van annak, hogy Magyarország számára kedvező döntés születik?
  3. A letelepedési államkötvényt vásárló kínai, pakisztáni, azerbajdzsáni stb. polgárok nem veszélyeztetik a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, nem jelentenek vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre?

  A kérdéseimre nem kaptam választ, de nyilván ez önmagában is beszédes volt. Kiderült ugyanis, hogy a megszólítottak, a Fidesz-frakció tagjai sem a vonatkozó uniós, sem a magyar dokumentumokat nem ismerik, fogalmuk sincs azok tényleges tartalmáról.

  Hozzászólásomban amennyire a rendelkezésemre álló időkeret ezt lehetővé tette, arra hívtam fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány és Fidesz számára kezdettől fogva nem a probléma kezelése vagy megoldása, hanem saját belpolitikai céljaikra történő kihasználása volt az elsődleges. Ha nem így lett volna, akkor tavaly, amikor értesültek a hazánk felé áramló menekültek tömegéről, nem a magyar lakosságban félelmet keltő és a menekültekkel szemben gyűlöletet gerjesztő plakátkampány megkezdését tekintették volna legfőbb céljuknak, hanem a helyzet kezelésére készültek volna fel.

  Az éppen leszálló ágban lévő Fidesznek úgy kellettek a menekültek és a velük kapcsolatos botrányok, konfliktusok, mint egy falat kenyér. Tehát a problémát nem kezelni, nem megoldani akarják, hanem minél tovább fenntartani és ennek része ez az előterjesztés is.

  Benyújtottam továbbá három módosító javaslatot, amelyeknek a fideszesek által adott indoklások szerint éppen úgy helye lenne a közgyűlés napirendjén. Természetesen javaslataimmal – különösen az elsővel- inkább egy fajta görbe tükröt szándékoztam állítani az egész eljárással szembe. Módosítóim az ún. Letelepedési államkötvény forgalmazásának felfüggesztéséről, a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP) szóló szerződés elleni kormányzati fellépésről és az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáról szóltak. Nyilván nem hatottam meg őket, a napirendet néhány jobbikos módosítóval név szerinti szavazással elfogadták. 

  A hármas számú napirend vita nélkül megszavazásra került. 

   

  Komlósi Csaba

  Eger MJV önkormányzati képviselő

  Lehet Más a Politika

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Helyi oktatási kerekasztal

  Helyi oktatási kerekasztal

  Az LMP üdvözli a közel ötven szakmai és civil szervezet által megalakított Civil Közoktatási Platform létrejöttét! Korábban is megfogalmaztuk, hogy a közoktatás problémáinak megoldása csak az érintettek széleskörű bevonásával lehetséges, azaz minden szereplőnek, pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak, szakmai szervezeteknek, szakszervezeteknek, fenntartónak-működtetőnek, az önkormányzatok és a kormányzat képviselőinek egy asztalhoz kell ülnie.

  kerekasztal.jpg

  Ennek érdekében már 2013 tavaszán több településen, így Egerben is javaslatot nyújtottunk be Települési Oktatási Kerekasztal létrehozására. Kezdeményezésünket a helyi kormánypárti többség akkor elutasította - mondván, hogy nem állják meg a helyüket az állami fenntartásba vett oktatási intézmények működésével kapcsolatos kritikáink - illetve olyan mértékben módosította, hogy annak éppen a lényege veszett el. Megjegyzem nincs tudomásom arról, hogy végül ezt a módosított határozatot a felelősként kijelölt személy, Habis László végre hajtotta volna.

  (333/2013. (V.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nevelési-oktatási feladatok összehangolása és az intézményrendszer hatékony működése érdekében az intézményfenntartók részvételével Városi Oktatási Egyeztető Fórum létrehozását javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, kezdeményezze, hogy a városban működő intézmények fenntartói biztosítsák képviseletüket az Egyeztető Fórum munkájában. Az Egyeztető Fórum dolgozza ki saját működési szabályait. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2013. augusztus 31.)

  Továbbra is úgy látjuk, hogy az oktatáspolitikát csak közösen lehet megváltoztatni és az oktatás szereplőinek összefogásán és kitartásán múlik, milyen szintű változásokat tudunk végre hajtani az oktatási rendszerben.

  Itt Egerben is több oktatási intézmény csatlakozott a miskolci kezdeményezéséhez, ami azt mutatja, hogy az egri iskolák is részt követelnek a változások előidézésében, tehát korábbi javaslatunk a Települési Oktatási Kerekasztal felállítására újra aktuális.

  Az LMP is több javaslatot megfogalmazott a jelenlegi helyzet megoldására:

  1. Amelyik önkormányzat kéri, az kaphassa vissza az iskoláját (ha és amennyiben a megfelelő állami támogatással képes fenntartani az intézményt). Eger legyen újra iskolafenntartó város
  2. Az iskolaigazgató-választást vissza kell adni az önkormányzatoknak, de döntésekben a pedagógusok, szülők és diákok véleményének is hangsúlyosan meg kell jelennie. Az egrieknek legyen beleszólásuk abba, hogy kik vezetik iskoláikat!
  3. A pedagógusoknak a jelenleginél sokkal nagyobb lehetőségük legyen a helyi tantervek, tankönyvek és módszerek megválasztásában. Bízzunk az egri pedagógusokban!
  4. A féloldalas béremelést és életpályamodellt korrigálni kell! A nevelést-oktatást segítők (dajkák, iskolatitkárok, laboránsok, informatikusok, könyvtárosok stb.) teljesen kimaradtak a béremelésből, fizetésük 8. éve egy forinttal nem emelkedik!
  5. A munkakörülményeket javítani kell! A közoktatásból éves szinten 200 milliárd forint hiányzik, ezért is került válságba az intézményrendszer működtetése. A közoktatásból kivont pénzeket vissza kell pótolni! Eger városa számára is biztosítani kell a szükséges forrásokat az iskolák fenntartásához.
  6. Elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok óraterhe nagymértékben nőtt, aki tisztességesen fel akar készülni az óráira és egyéb teendőit is el akarja látni, az heti 50-60 órát is dolgozik! Elfogadhatatlan a diákok túlterhelése is, hogy már egy 13-14 éves diáknak is akár heti 35-40 órája van. A pedagógusok és diákok terhelését felül kell vizsgálni!

  De nem elég a mostani működési válság megoldása, a rendszer alapvető vonásait is újra kell gondolni! A 21. század oktatási rendszerének és pedagógusainak kreatív, magukat minden helyzetben feltaláló, a jelen és a jövő kihívásaira választ adni tudó diákokat kell nevelnie nem pedig önálló gondolkodásra és problémamegoldásra képtelen bábokat. Ez az egriek, ez az ország, ez mindannyiunk érdeke!

  Eger 2016. február 17.

  Komlósi Csaba

  Eger MJV önkormányzati képviselő

  Lehet Más a Politika (LMP)

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • A hazaszeretet, mint politikai termék

  A hazaszeretet, mint politikai termék

  Ünnepség zajlott ma az egri várban. Úgy, ahogy egy ünnepség zajlani szokott. Volt magas rangú meghívott, voltak helyi pontentátok. Mondtak beszédet is annak rendje és módja szerint. Elmondták, hogy nemzeti emlékhely, meg hogy Gárdonyi, na meg az Egri Csillagok és persze Dobó és Európa védőbástyája. És fel is avatták, amit kellett.

  egri_nemzeti_emlekhely576x356.jpg

  Én pedig elmentem és meghallgattam őket. Mégiscsak nemzeti emlékhely, és hát ott van egy Komlósi neve azon a táblán, aki vagy ősöm, vagy sem. Mindenesetre, „Komlósi Antal, a szeptember 29-i rohamnál egy török zászlóvivőt akkor vágott le, amikor a zászlót kitűzte; a töröknek a zászlaja a török jobb karjával együtt lehullott a vár sáncába; Dobó 2 Ft jutalmat adott neki”.

  Hallgattam hát Radnainé Fogarasi Katalint, Habis Lászlót és Nyitrai Zsoltot. Ez utóbbi úriember szavai különösen megragadtak. Szólott magyarságról, hazafiságról, sőt a “koncentrált hazaszeretet szívós fala”-ról is. Ez utóbbit még az MTI is lehozta, nem úgy mint a pénteki közleményünket az MTVA-ról.

  Ideillő beszéd volt mi tagadás, tán még el is érzékenyülök, ha nem tudom, ha nem tapasztalom, hogy mi zajlik Egerben és szerte az országban. Mert, ahogy látom a nevezett urak élete nem a fentiekről, hanem valami egészen másról szól.

  „Felépítjük Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának főhomlokzatát, Dobó István egykori lakhelyét, a Provizori-palotát és természetesen nem feledkezünk meg a hozzá tartozó dézsmapincéről sem!” – mondják. Felépítjük, mert nemzetünk múltja és annak dicső emlékei, amiről ugye egy nemzeti kormány… Vagy felépítjük, mert itt és most ez az érdekünk? Vagy mélygarázst építünk a győri Duna-bástya szinte ép falai közé? Mert ott meg az az érdekünk és mit érdekelnek bennünket holmi romok! Vagy esetleg lebetonozzuk, mint a Bonyhádon előkerült XIV. századi gótikus templomot?  Mert mit nekünk múlt, mit nekünk emlékezet, ha egyszer el kell költenünk az uniós pénzeket!

  Előadják itt a nagy szöveget magyarságról, múltról, dicsőségről, mert hát most ezt kell. Magukra terítik a nemzeti színűt, a sujtásost, a zsinórost, és aztán ha úgy hozza érdekük emlékhelyeket avatnak és várakat építenek, ha meg másként, akkor rombolnak, pusztítanak és eltüntetnek. A lényeg úgy sem ez, hanem a hatalom, a befolyás és persze a pénz. A megmagyarázhatatlan módon duzzadó bankszámlák, a maguktól növekvő lakások stb. A többi csak porhintés, csak politikai termék.

  Eger, 2015. október 17. - azaz éppen 463 évvel a török hadak elvonulása után

  Komlósi Csaba

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Egyre nagyobb biomaszlag – mi lesz az egri biomassza fűtőművel? I. rész

  Egyre nagyobb biomaszlag – mi lesz az egri biomassza fűtőművel? I. rész

  Mikor lesz kész végre az egri biomassza fűtőmű? Kész lesz-e egyáltalán? Olcsóbb lesz-e ettől a távhő díja? – Ilyen és számos hasonló kérdésre keressük a választ következő sorozatunkban.   Kezdetnek hírportálok és blogok anya...

  Tovább

 • Kedv, remények, pofon – pár szó az egri fociról

  Kedv, remények, pofon – pár szó az egri fociról

    Úgy gondoljuk, hogy sikerült rátalálni egy újabb érdekes témára. Blogunk most a régóta egy helyben toporgó foci helyzetét vizsgálta meg - egyelőre a sajtómegjelenések szemszögéből. Tudjuk, hogy az Egri FC az NBII keleti csoportjá...

  Tovább

 • A bárányok erről hallgatnak

  A bárányok erről hallgatnak

    Két-háromszázezret tesznek zsebre politikusok és az önkormányzathoz közeli szakemberek Egerben. Ehhez mindössze pár napig terveket kell elemezniük. Azok is kapnak pénzt, akiket egyébként ezért fizet a hivatal.   Az egri városvezetés...

  Tovább

 • Válasz a kérdésekre – észrevételi demokrácia

  Válasz a kérdésekre – észrevételi demokrácia

   Megérkezett a válasz Habis László polgármester úrtól, a korábban említett ügyben.Tisztelt Képviselő Úr! Az Ön által felvetett problémát megvizsgáltuk és az alábbiakról tájékoztatom:Dr. Kovács Luca jegyző asszony telefonon me...

  Tovább

 • Friss hír: kihelyezett okmányiroda lesz Cheb belvárosában

  Friss hír: kihelyezett okmányiroda lesz Cheb belvárosában

   Az Egri Okmányiroda kiadványára került hiba után Habis László a megyeszékhely első embere és Cheb polgármestere gyorsított eljárásban megegyeztek: szeptemberben, az Eger Ünnepén aláírják a testvérvárosi kapcsolatról szóló szer...

  Tovább

 • A helyi lakos nem szólalhat meg? Kérdések az egri polgármesternek.

  A helyi lakos nem szólalhat meg? Kérdések az egri polgármesternek.

   A mai napon levelet küldtünk Habis László polgármester úrnak. Természetesen a választ is közöljük, amint megérkezik. A helyi, részvételi demokrácia miatt is...  Tisztelt Polgármester Úr!2011. május 25-én megtartott Közgyűlés n...

  Tovább