A Szerző Archívuma

 • Vasúton Egerbe

  Vasúton Egerbe

  Azt gondoltam, hogy egy nagy ívű, előremutató és konstruktív javaslattal élek a mai napon! Kezdeményezem, hogy a híres felcsúti kisvasút nyomvonalát a fővároson keresztül hosszabbítsák meg Egerig, egy új, gazdaságos és környezetbarát közlekedési lehetőségeket teremtve ezzel a város lakóinak és az idelátogató turistáknak. Egyben kérem szűkebb pátriánk nagy befolyású kormánypárti prominenseit, hogy kezdjenek lobbi tevékenységbe ezen kezdeményezés sikere érdekében!

  12278227_1083740208325932_1520347314_n.jpg

  Aztán elbizonytalanodtam egy kicsit, mert azt hallottam, hogy ezt a vasutat, akkor fogják továbbépíteni, ha ellenzik a megépítését. „Ha támadják a kisvasutat, meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor Lovasberényig. Ez nem krakélerség, hölgyeim és uraim, hanem életfelfogás, sőt talán életösztön" – mondta Orbán Viktor. Szóval, akkor lemondva a fentebb említett javaslatról, én most nagyon megtámadnám ezt a beruházást, hátha ez esetben nem Lovasberény lesz a végállomás, hanem Eger. Sőt arra kérem városunk vezetőit és az egri választókerület országgyűlési képviselőjét, hogy ahol csak lehet tegyenek keresztbe a felcsúti kisvasút beruházásnak, gáncsolják azt minden lehetséges módon, hátha így közösen fellépve elérjük a kívánt eredményt, azaz, hogy a jövőben nem romlik, hanem inkább javul Eger vasúti megközelíthetősége.

  Természetesen ez az ötlet azért merült fel, mert a december 13-tól hatályos új MÁV menetrend szerint bizonyos időszakokban jelentősen szűkülnek Eger és Füzesabony, és ezáltal Eger és Budapest között a vasúti közlekedési lehetőségek. A tervezett „optimalizás” miatt szombat, vasárnap és ünnepnap kilenc pár vonat nem közlekedik. A MÁV szerint a járatritkítást az utaslétszám csökkenése indokolja, azaz „költséghatékonysági” okai vannak.

  Erről pedig a következő kérdések jutottak eszembe: "Ön szerint a kötöttpályás közösségi közlekedés, a vasút fenntartását és fejlesztését a profitéhségnek vagy a társadalom igényeinek kell-e alárendelni? Ön szerint az Európai Unió gazdaságilag sikeres országai fejlesztették vagy megszüntették vasútjaikat? Ön szerint a magyar társadalom és magyar gazdaság fejlődése Magyarország és a magyar emberek érdekeinek, az egyesült Európai célkitűzéseinek, vagy a jelenlegi kormány hektikus kényszerintézkedéseinek figyelembevételével valósulhat meg?" Ezeket a kérdéseket 2007-ben egy bizonyos Fónagy János Fideszes képviselő tette fel a parlamentben "Szembe az országgal, szembe Európával!" címet viselő parlamenti interpellációjában.

  Ugyanő egyébként 2010-ben már államtitkárként tett ígéretet arra, hogy a Szilvásvárad és Putnok közötti szakaszt a vízkárok elhárítása után, „haladéktalanul visszaadjuk az utasoknak.”

  Ezek után egyrészt az kérdezném a MÁV-tól, hogy vajon elgondolkodtak-e azon, hogy mi okozza az utaslétszám csökkenését és ha igen, akkor nem ez ellen kellene-e inkább tenni, pl. a menetrend pontos betartásával, tisztább és gyorsabb vonatokkal stb.?

  És természetesen kérdezném a Fidesz képviselőit is, hogy akkor most a társadalmi igények az elsődlegesek vagy a költséghatékonyság? A vasút fejlesztése vagy megszüntetése és leépítése a gazdaságilag sikeres országok receptje?

  Azt gondolom, hogy újra kellene gondolni Eger és térségének közlekedési kérdéseit és el kellene dönteni, hogy mi jelenti a jövőt, a fejlődést. Azt gondolom, hogy a kötöttpályás közlekedésfejlesztésében jelentős potenciál van, akár a városon belül, akár „elővárosi” viszonylatban. Szerencsés lenne, ha Füzesabonytól Szilvásváradig (Putnokig?) egy egységes koncepció keretében gondolnánk át a vasúti közlekedés lehetőségeit, bevonva ebbe a folyamatba az érintett önkormányzatokat és a lakosságot. A kétségkívül meglévő problémákra pedig nem leépítéssel, megszüntetéssel, bezárással kellene reagálni, hanem távlatos fejlesztési koncepciókkal, amelyekhez feltehetőleg uniós és állami forrásokat is lehetne találni, mint Felcsút példája mutatja.

  Eger, 2015.11.24.

  Komlósi Csaba

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • A hazaszeretet, mint politikai termék

  A hazaszeretet, mint politikai termék

  Ünnepség zajlott ma az egri várban. Úgy, ahogy egy ünnepség zajlani szokott. Volt magas rangú meghívott, voltak helyi pontentátok. Mondtak beszédet is annak rendje és módja szerint. Elmondták, hogy nemzeti emlékhely, meg hogy Gárdonyi, na meg az Egri Csillagok és persze Dobó és Európa védőbástyája. És fel is avatták, amit kellett.

  egri_nemzeti_emlekhely576x356.jpg

  Én pedig elmentem és meghallgattam őket. Mégiscsak nemzeti emlékhely, és hát ott van egy Komlósi neve azon a táblán, aki vagy ősöm, vagy sem. Mindenesetre, „Komlósi Antal, a szeptember 29-i rohamnál egy török zászlóvivőt akkor vágott le, amikor a zászlót kitűzte; a töröknek a zászlaja a török jobb karjával együtt lehullott a vár sáncába; Dobó 2 Ft jutalmat adott neki”.

  Hallgattam hát Radnainé Fogarasi Katalint, Habis Lászlót és Nyitrai Zsoltot. Ez utóbbi úriember szavai különösen megragadtak. Szólott magyarságról, hazafiságról, sőt a “koncentrált hazaszeretet szívós fala”-ról is. Ez utóbbit még az MTI is lehozta, nem úgy mint a pénteki közleményünket az MTVA-ról.

  Ideillő beszéd volt mi tagadás, tán még el is érzékenyülök, ha nem tudom, ha nem tapasztalom, hogy mi zajlik Egerben és szerte az országban. Mert, ahogy látom a nevezett urak élete nem a fentiekről, hanem valami egészen másról szól.

  „Felépítjük Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának főhomlokzatát, Dobó István egykori lakhelyét, a Provizori-palotát és természetesen nem feledkezünk meg a hozzá tartozó dézsmapincéről sem!” – mondják. Felépítjük, mert nemzetünk múltja és annak dicső emlékei, amiről ugye egy nemzeti kormány… Vagy felépítjük, mert itt és most ez az érdekünk? Vagy mélygarázst építünk a győri Duna-bástya szinte ép falai közé? Mert ott meg az az érdekünk és mit érdekelnek bennünket holmi romok! Vagy esetleg lebetonozzuk, mint a Bonyhádon előkerült XIV. századi gótikus templomot?  Mert mit nekünk múlt, mit nekünk emlékezet, ha egyszer el kell költenünk az uniós pénzeket!

  Előadják itt a nagy szöveget magyarságról, múltról, dicsőségről, mert hát most ezt kell. Magukra terítik a nemzeti színűt, a sujtásost, a zsinórost, és aztán ha úgy hozza érdekük emlékhelyeket avatnak és várakat építenek, ha meg másként, akkor rombolnak, pusztítanak és eltüntetnek. A lényeg úgy sem ez, hanem a hatalom, a befolyás és persze a pénz. A megmagyarázhatatlan módon duzzadó bankszámlák, a maguktól növekvő lakások stb. A többi csak porhintés, csak politikai termék.

  Eger, 2015. október 17. - azaz éppen 463 évvel a török hadak elvonulása után

  Komlósi Csaba

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Az EKF rektora őszintén elmondta véleményét az Eszterházy Petícióról

  Az EKF rektora őszintén elmondta véleményét az Eszterházy Petícióról

  Rájár mostanában a rúd Nyitra Zsolt miniszteri biztos úrra…

  A mai napon (okt. 8.) sajtótájékoztatót tartott az Eszterházy Károly Főiskola, ahol Liptai Kálmán, az intézmény rektora beszámolt az Emberi Erőforrások Minisztériumában lezajlott egyeztetésekről, ahol arról tárgyaltak, hogy mik lesznek a következő lépések az EKF és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola egyesülésében, illetve a 2016. július 1-jei egyetemmé válásban. Majd Eszterházy püspöktől Hauser Zoltánig hosszasan méltatta elődei tevékenységét, akiknek áldozatos munkája nélkül nem érhetett volna célhoz ez a régi álom.

  Ezek után némileg váratlanul kitért arra az aláírásgyűjtésre, amit Eszterházy Petíció címen a helyi Fidesz ill. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő indítottak.

  Elmondta, hogy nem érti ezt az egész kezdeményezést. Szerinte ahhoz hasonlítható ez a helyzet, mintha elvinnénk műszaki vizsgára egy autót, amelynek papírjaira a szükséges javítások elvégzése után ráteszik a pecsétet, igazolva ezzel, hogy az autó jó és még öt évig használható, de eközben valaki a műhelyen kívül, a „váróteremben” elkezd aláírásokat gyűjteni, hogy szavazzák meg azt, hogy az autó jó.

  liptai.jpg

  Majd hozzátette:”Gondolkoztam természetesen, hogy mi is kezdeményezzünk aláírásgyűjtést, mondjuk abból az okból kifolyólag, hogy a Líceumot alapítsa meg Eszterházy Károly, de aztán erről letettünk, mondván, hogy úgy tűnik, hogy itt van.”

  Vagyis ez az egész aláírásosdi véleménye szerint teljesen értelmetlen, amivel a magam részéről nagyjából egyet is értek. Nagyjából, mert valami célja azért mégiscsak van, bár ennek nem sok köze van a leendő egyetemhez.

  Aki az elmúlt időszakban figyelemmel kísérte ezt a történetet, az biztosan emlékszik, hogy a rektor úr és Nyitrai Zsolt között korábban volt már egy csörte. Ez év februárjában ugyanis az országgyűlési képviselő érdekes kijelentéseket tett az EKF jövőjét illetően, többek között azt mondta, hogy: „Inkább legyen egy erős főiskolánk, mint egy gyenge lábakon álló egyetemünk”. Ezek után Liptai Kálmán „helyre tette” az okoskodó képviselőt és mivel a szaktárca elképzelései is az általa elmondottakat erősítették, ezért Nyitrai kellemetlen helyzetbe került.

  Ezután valahogy helyre kellett állítani az időközben miniszteri biztossá kinevezett úriember renoméját, mert az ugye nem megy, hogy nyilvánosan elismerje, hogy ostobaságokat beszélt. Kellett valami, ami eltereli erről a kínos incidensről a helyiek figyelmét, sőt ha lehet akkor még az emlékét is eltörli, mintha soha meg nem történt volna. Erre lett kitalálva ez az aláírásgyűjtés, az Eszterházy Petíció, ami azt van hivatva igazolni, hogy a helyi Fidesz, az élén persze magával Nyitrai Zsolttal, mindig is kiállt az egyetemi tervek mellett, sőt tulajdonképpen nekik köszönhető az egész, mert aláírások ezreivel gyakoroltak nyomást a döntéshozókra.

  Persze Liptai Kálmán mai nyilatkozata megint kínos helyzetbe hozza Nyitrait, mert lerántja a leplet erről az egész mesterkedésről. Kíváncsi vagyok mi lesz a következő lépése!

  Komlósi Csaba

  A sajtótájékoztató linkje: https://www.youtube.com/watch?v=xjKSXrUZ76k

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Azbeszt úgy tűnik nincs, de a válaszok elég lassan érkeznek

  Azbeszt úgy tűnik nincs, de a válaszok elég lassan érkeznek

  2015. augusztus. 31-én tájékoztatta sajtót a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet sajtóreferense, hogy az épületbontások miatt több gyógyító hely ideiglenes elköltöztetése vált szükségessé.

  Ugyanekkor keresett meg egy egri lakos, aki aggodalmának adott hangot a bontási munkálatok kapcsán, mert tudomása szerint a bontandó épületek azbesztet tartalmaznak.

  Az azbesztet kiváló tűzvédelmi és hőszigetelő tulajdonságai és könnyű feldolgozhatósága miatt széles körben alkalmazták az építőiparban a nyolcvanas évek végéig, amikor az azbesztszállal dolgozók közötti feltűnően sok légzőszervi és egyéb gyulladás okozta rákos megbetegedés vizsgálata nyomán betiltották kereskedelmét és felhasználását.

  A szórt azbesztet 1982 óta tilos Magyarországon használni, míg a legveszélyesebb kékazbesztből készült termékek gyártása 1992 óta tiltott. Ugyanakkor a magyarországi épületekben jelen lehet még az azbeszt, Egerben pl. 2010-ben került sor a Kemény Ferenc Sportcsarnok azbesztmentesítésére.

  Ezért a sajtóreferens asszonyhoz fordultam és kértem, hogy erősítsék meg vagy cáfolják az említett információt. Éppen egy hónapja tehát a következő kérdéseket juttattam el a kórháznak:

  1. A bontásra kerülő épültek falazata vagy tetőzete tartalmaz-e azbesztet?
  2. Ha igen, akkor a kivitelezést végző cég milyen intézkedéseket tesz a bontás során, hogy az anyag ne kerüljön ki a környezetbe?
  3. A hulladék milyen módon és mikor kerül elszállításra a helyszínről és hol kerül elhelyezésre?

  12071655_1058043317562288_859581683_n.jpgA még az nap megérkező válaszlevelében azt a tájékoztatást kaptam, hogy kérdéseimet továbbítják a beruházás kivitelezőjének, illetve biztosítottak arról, hogy a bontás hatóságilag engedélyezett. Levél a következőkkel zárult: „Hamarosan tájékoztatjuk Önt a bontandó épületekkel kapcsolatban.”

  Erre a kivitelezőtől „hamarosan” megérkező tájékoztatásra húsz napon keresztül vártam, amikor egy újabb levélben jeleztem, hogy továbbra is szeretnék hivatalos választ kapni kérdéseimre.

  Ekkor az alábbi reakció érkezett:

  „A föltett kérdéseire a kivitelezőtől várjuk a választ, melyet továbbítani fogok Önnek. Szeptember 23-án szerdán projekt értekezletre ígérte, hogy hozza. Egyébként nincs azbeszt, mint kiderült, de Főigazgató Asszony mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy a kivitelező nyilatkozzon, illetve adjon választ, miután az ő feladata az ilyen jellegű témákkal foglalkozni, szakmai igénnyel korrekt választ adni.”

  Ez a szakmai állásfoglalás azóta sem érkezett meg. Annak mindenestre örülök, hogy az intézmény vezetője ragaszkodik a szakmailag korrekt válaszhoz és annak is, hogy végre érdemi állítást is tartalmaz a levél, azaz az aggodalom alaptalan volt, azbeszt nincs.

  Eger 2015. október 1.                                                                                      Komlósi Csaba

  Frissítés (2015.10.12.): 

  A mai napom végre megérkezett a kivitelező (LATEREX Építő Zrt.) nyilatkozata is, amiben a következőket írják:

  "Ezúton nyilatkozom, hogy a bontást előkészítő tevékenység során sem találtunk veszélyes hulladékot, különös tekintettel a feltételezett azbeszt esetleges jelenlétére.

  A bontási munkák a továbbiakban az eredeti kiviteli és bontási tervek és engedélyek szerint végezhetők, az organizációs feltételek figyelembe vételével."

   

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Meg támadták Egert (is)!

  Meg támadták Egert (is)!

  eger_ostroma.jpgTudta Ön, hogy Lázár János török? Mondjuk ifjútörök, de azért mégiscsak. Mert azt ugye tudjuk jól, hogy Egert a törökök szokták megtámadni. Aztán az történt a minap, hogy Lázár János megtámadta Egert (is)! Ezt csak abból gondolom, hogy van Egernek egy díszpolgára, aki az utóbbi időben többet szerepel mindenféle sajtótermékekben, mint a teljes városvezetés együttvéve, beleértve még érdemdús, halálbüntetés párti országgyűlési képviselőnket is. No ez a díszpolgár, aki ellen állítása szerint lejárató kampány folyik, azt találta mondani, hogy aki őt támadja az Egert (is) támadja (vö. Gömöri: Velem együtt Egert is támadják). Ismerős ez a logika, kormány párti berkekből gyakran lehetett olyasmit hallani, hogy aki Orbánt, a kormányt stb. támadja, az Magyarországot támadja. Volt tehát kitől tanulni ezt az „érvelést”.

  Csakhogy most éppen a fent említett Lázár (kormánypárti berek!) a mondta a következőket: „Bár a Magyar Paralimpiai Bizottság független a kormánytól, véleményem szerint Gömöri Zsoltnak azonnal távoznia kell… Ha nem teszi, akkor minden órával kárt okoz”.

  Hát így megy ez, már a miniszterelnökséget vezető miniszterben sem lehet megbízni. 

   … és még egy apró megjegyzés. Az vajon megfordult-e Gömöri úr fejében, hogy én mint egri önkormányzati képviselő, amikor a díszpolgári cím visszavonását kezdeményezem, akkor éppen a város érdekeit védem? 

  Komlósi Csaba

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Kezdeményezem Gömöri Zsolt díszpolgári címének visszavonását!

  Kezdeményezem Gömöri Zsolt díszpolgári címének visszavonását!

  Az országos sajtó egy jelentős része foglalkozott Gömöri Zsoltnak a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének viselt dolgaival, aki igen sajátos módon kezelte a szövetség pénzügyeit. Mint az ismertté vált, devizahitelét a paralimpikonok pénzéből fizette, továbbá sajtóhírek szerint a Bizottság elnökeként saját cégével kötött több milliós szerződést. Tevékenysége miatt a sportolók lemondását követelik és átfogó Állami Számvivőszéki vizsgálat elindítását kérik.

  11350562_859122764162770_724634202026079289_n.jpg

  Ugyanez a Gömöri Zsolt 2013. augusztusa óta Eger város díszpolgára. Városunkban egy 2011-ben elfogadott rendelet (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról) szabályozza ezen cím adományozásának feltételeit. Ugyanakkor más települések hasonló rendeleteitől eltérően, ennek szövegében nem esik szó arról, hogy ez a cím, bizonyos esetek visszavonható lenne.

  Az említett ügy tanulságai miatt kezdeményezni fogom a rendelet módosítását, annak érdekében hogy meghatározott esetekben, pontosan szabályzott keretek között lehessen megfosztani a díszpolgári címtől azt, aki arra méltatlanná vált.

  Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

  Tovább

 • Schiffer András Heves megyében

  Schiffer András Heves megyében

  Tovább

 • Lehet Más Heves megye 2015-05-14 14:40:44

  Lehet Más Heves megye 2015-05-14 14:40:44

  Tovább

 • Lehet Más Heves megye 2015-05-14 14:40:07

  Lehet Más Heves megye 2015-05-14 14:40:07

  Tovább

 • Jövő héten kedden Heves megyébe látogat Schiffer András

  Jövő héten kedden Heves megyébe látogat Schiffer András

  Tovább