Helyi védelem alá helyeznék a Vak Jancsi malmát!

Helyi védelem alá helyeznék a Vak Jancsi malmát!

Helyi védelem alá helyeznének egy felnémeti épületet, a Rizskásás vagy más néven Vak Jancsi malmát. A városrész fertálymestere, Vallus István kezdeményezte az eljárást, emellett felhívta az országos műemlékvédelem figyelmét is az épületre, javaslatot tett az országos műemléki védelemre. A helyi védelembe vétel ügyében a szakértői vizsgálat megvolt. A tájékoztató, a rendelettervezet olvasható a város honlapján.
Felnémet fertálymestere, Vallus István akkor hallott először a malomról, amikor ide költöztek. Vak Jancsi malmának hívják, 1871-ben került Antal János felnémeti molnárhoz. A Vak ragadványnevet gyenge látása miatt kapta a molnár. 1947-ig malomként működött az épület a Cseszárka-patak mellett. Rizskásás malomnak is nevezték, többek között ez tűnt fel Vallus Istvánnak. 2013 óta kutatja a témát, szerinte török korra utalnak az ablakok, valamint a malom régi neve. Itt termeszthették és dolgozhatták föl a hódoltság korában a környéken élő törököknek a rizst.

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Majális Felnémeten

    A Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület, a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület és a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját a felnémeti Pásztorvölyi Iskola udvarterére, egy közösségépítő családi eseményre. Gyerek programok várják a kilátogató családokat és érdeklődőket.
Majális Felnémeten
Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Jeles Teréz kiállítása a felnémeti könyvtárban

 2014. február 28-án este zsúfolásig megtelt a Bródy Sándor Megyei Könyvtár Felnémeti fiókjának olvasóterme. Jakab Ernőné Jeles Teréz természetfestő kiállítására jöttek el az emberek.

2014febr 0052014febr 004Vitkóczin Jánosné könyvtáros köszöntötte a vendégeket.

2014febr 007

Dr. Lőkös István megnyitó beszéde

2014febr 008Kedves Vendégek!

Örömteli pillanat, hogy újra itt lehetünk és itt vagyunk. Összejövetelünk alkalma: Jeles Teréz újabb, országosan sokadik, s itt, e szűkebb hazában, Felnémeten is többszöri tárlata, bemutatkozása. Valaha régen, közel hetvenöt esztendeje már, először lépve át a hajdani darázsiskola küszöbét, aligha gondolhattam, hogy egyszer majd a magyar piktúra felnémeti művelői képeinek ad otthont az öreg épület, amely a változó, viharokkal teli háromnegyed évszázadot felölelő időben mindvégig a művelődés, a tudás, az irodalom, a művészet otthona volt. Iskola, „népház”, művelődési otthon, ma pedig könyvtár, amely a betűvetés, az alapfokú ismeretszerzés, a műkedvelő színjátszás, sőt – bár szerény – , de egyszer mégis komolyzenei hangverseny színtere volt. Egy faluközösség mindenkori szellemi otthona, amelyben a genius loci, vagyis a hely szelleme – úgy látszik – töretlenül működött és működik, s olyan kohéziós erővel, amely e közösség: a törzsökös felnémetiek és az új honfoglalók közösségét egybeforrasztja. Mondom ezt azért is, mert ez a falu – mellőzném a banális helység megnevezést –, szóval az a régi, sok évszázados múlttal rendelkező, immár csak az emlékezetünkben élő kicsiny civitas , s lakóinak mindenkori közössége befogadó volt. A magam példájával tanúsíthatom: bár nem itt születtem, magam mégis tősgyökeres felnémetinek érzem és tartom. Ideköt a gyermek- és ifjúkor minden, az emberi élet számára oly meghatározó, sorsdöntő élmény és emlék. Tudatomban, zsigereimben hordozom a hajdani falusi tavasz, nyár, ősz és tél minden varázsát és szépségét, mindent, ami akkor körülvett: a templom, az utcák, a házak, a temető, a patak, a hajnali, déli és az esti harangszó, az alkonyi órában hazatérő nyáj felverte por, a kocsizörgés, az eperfák az utak mentén s a házak előtt, a plébánia alatti akácos, a mára semmivé lett, értelmetlenül kivágott jegenyefák a „lépcsős hídnál”, a tűzoltó szertár mellett, s persze a gyerekkori pajtások, egykori iskolatársak…

Hiszem: az ország más tájáról érkezvén a ma kiállított képek alkotója is hasonló érzéseket és képzeteket ápolhat, s tudhat magáénak, akinek itt és most sokszorosan illik köszönetet mondani az immár több ízben nekünk ajándékozott élmények hatása alatt. Mert posztmodern századunkban, képzőművészeti tárlatokon ilyen élményben egyre ritkábban lehet részünk. Jeles Teréz képein az ősi, az Isten alkotta természet szépségei jelennek meg, s gépiesedő, elidegenedéssel terhes világunkat teszi színessé és gazdaggá. Erdész barátom mondta egyszer: tudod, az erdők rengetegét járván mindig templomban, az Isten teremtette katedrálisban érzem magam: az égbe nyúló fenyők karcsúsága a gótikus székesegyházak csodáját kínálják nekem, a szélzúgás a völgyek s a hegyormok felett az orgonamuzsikát, a lombok susogása az áhítattal teli reggeli és estvéli imát. Nos, Jeles Teréz képei ezt a csodát varázsolják elénk, a liliom szűzies szépségével és tisztaságával, varázslatosan, s áhítatos, csendes szemlélődésre késztetnek, s belső megnyugvást kínálnak. S máris hozzáteszem: az sem fog csalódni, aki magyarhon tájainak tágabb képi megjelenítését keresi e tárlaton. Jeles Teréz számára – képeinek jónéhánya mutatja – kitágul a világ: a Mátra és a Bükk, avagy a szűkebb haza ihlette festmények mellett itt sorakoznak Erdély természeti szépségekben és néphagyományban gazdag vidékeinek hangulatvilágát, tárgyi emlékeit megjelenítő alkotások, a magyar világ olyan színvilágban bővelkedő visszfénye, amelyre már a nagyvilág művészetkedvelő és szerető, értő közönsége is felfigyelt. Díjak, kiállítások tanúsítják: Jeles Teréz képeinek híre immár távoli földrészekre is eljutott: Indiától az amerikai földrészig sok helyen tartják számon s birtokolják műveit.

A régi bölcs, a művészi szépség krónikása és magyarázója mondta-írta: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Érdek nélkül, a maga természetéből fakadóan, mindenki számára érthetően, be- és elfogadhatóan. Más szavakkal: a nézőben, a szemlélőben érzéseket fakaszt, gyönyörködtet, megnyugtat. Ha bánatos vagy, derűssé tesz, vígasztal, szárnyakat ad. Jeles Teréz természetábrázoló képei ilyenek. Nézzék és csodálják áhítattal, s osztozzanak az alkotó örömében…

2014febr 020

2014febr 022

2014febr 024

Az este fénypontja festmények kisorsolása
A boldog nyertesek: Mészárosné Pusztai Éva, Hajdúné Farkas Tímea.

Kategória: Események | Hozzászólás most!

Vállukra vették negyedük gondját is

Felavatták Eger új fertálymestereit az elmúlt hét végén. A Bazilikában tartott istentisztelet után az ünneplők az elhunyt negyedmesterek kopjafájánál tisztelegtek, majd a Líceumban Habis László polgármester vette ki a tizenhat negyed leendő elöljárójától az esküt.

A hagyományokhoz híven a testület főkapitánya, Várkonyi György a szalagos bottal egyenként megérintve a 2014-re elválasztottak vállát, avatta föl őket a szolgálatra, akik ezzel egy időben vették át elődjüktől hivataluk jelképeit, a szalagos botot és a százráncú köpenyt, melyet egy esztendőn át viselhetnek.

 

A 2014. év fertálymestere lett

Cséfalvay Gyula (Város I. negyed),
Lengyel József (Város II.),
Majoros Gábor (Város III.),
Herczeg Béla (Város IV.),
Kovács András (Szent János város-Hatvan I.),
Petrovics Bálint (Szent János város-Hatvan II.),
Csapó Norbert (Alsó-Károlyváros-Hatvan III.),
Veréb István (Felső-Károlyváros-Hatvan IV.),
Cziglédi László (Rác hóstya),
Haraszti György (Cifra-Sánc),
Lutter László (Maklár I.),
Zay Ferenc (Maklár II.),
Soós Imre (Szent István város),
Köves Gyula (Szent Lajos város),
Tarsoly József (Felsőváros) és
Vallus István (Felnémet).

Kategória: Események | Címke: | Hozzászólás most!

Reneszánsz kaland és egy igazán önzetlen ajánlat

Különleges kalandban volt része Lázár Attila bábszínész-zenésznek nemrég: reneszánsz-kori vacsorán lépett fel. Tinódiként szórakoztatta a 150 tagú vendégsereget bor- és pásztordalokkal, virágénekekkel. Néhány napja pedig gyermekeknek szerzett vidám pillanatokat.

– A magyar kultúra napja alkalmából felajánlottam egy produkciómat a Bródy Sándor Könyvtárnak. Úgy gondoltam, fontos, hogy én is hozzájáruljak az ünnephez – meséli Lázár Attila.

A felnémeti bibliotékában a Zenés állatvilág című előadását tekinthették meg a gyermekek, akik be is kapcsolódtak az előadásba. A sikert mi sem jelzi jobban, mint a honlapján (www.lociszinpad.hu) található vendégkönyvbe írt sorok: „A legszebb csoda az életünkben, ha mosolygó gyerekarcokat, csillogó szemeket látunk. Ez a csoda most itt a Felnémeti Könyvtárban megvalósult!”

Kategória: Események | Címke: | Hozzászólás most!

Főhajtás a doni hősök előtt

A hősi halottakra, a II. világháború egri áldozataira emlékeztek a megyeszékhelyen, a felnémeti egyházközség szervezésében.

Ismert: 1943. január 12-én a szovjet hadsereg pusztító tűz alá vette a 2. magyar hadsereg alakulatait. A 71 éve történt tragédia áldozatainak számáról pontos adatok ma sem állnak rendelkezésre. Kutatások, becslések szerint akár 100 – 150 ezer fős veszteség is érhette hazánkat, és több tízezren kerültek hadifogságba, ahol ugyancsak sokan lelték halálukat

A Don-kanyarból a legtöbben nem tértek vissza soha: a tragédiának rengeteg egri áldozata is volt, alig-alig marad olyan otthon, család, ahol nem gyászoltak valakit. A vasárnapi emlékmisén fejet hajtott a hősök előtt Habis László, Eger polgármestere, Rázsi Botond és Sós István alpolgármester, valamint részt vett az emlékezésben a Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend is. A II. világháború felnémeti áldozatainak saját emlékműve is van, a megemlékezés itt zárult áldással és imával.

Kategória: Események | Címke: , | Hozzászólás most!

Orvosként elmondhatom, jól ismerem a mélyszegénység stációit

dr. Szemerkényi László, Eger: – Sajnálom, hogy nem hallottam Ferge Zsuzsa szociológus felnémeti előadását a mélyszegénységről, de a Hírlapban elég bő terjedelemben olvashattam a lényegét.

Szeretnék hasonló részletességgel válaszolni a mélyszegénységet, sőt ennek növekedését illető, lehangoló véleményére.

Ötvenkét éve dolgozom a megyében háziorvosként, csak azok tudnak velem vitázni, hogy ismerik-e a cigányéletet, akik jártak éjjel putriban, vagy hat hetes eső után a cigányszögben, gyalog. Verpeléten 700 cigány betegem volt, ma Egerben is több száz, üzemorvosként is jól ismerem az anyagi viszonyaikat.

Véleményen szerint ma a politika legnagyobb adóssága a cigánykérdésben, hogy elmulasztottuk a cigánytársadalom osztályozását, holott mindenki látja, nagyon különbözőek a rétegei. Az én felsorolásom:  milliárdosok, milliomos, vállalkozói réteg, értelmiségiek, művészek (tanárok, orvosok, zenészek, előadóművészek stb.), alkalmazottak (szakmunkás, segédmunkás, ápoló, ápolónő stb.), illetve a nyolc osztály alatti réteg.
Az első négy réteggel a társadalomnak nincs semmi problémája. Tiszták, rendesek, az asztalukhoz leülhetsz enni, a fürdőszoba takaros. Nem a cigánysággal van gondunk, hanem az ötödik réteggel. Amelynek tagjai most például nem értik meg, páratlan lehetőséget kaptak a gyerekeik azzal, hogy délután bent kell maradni az iskolában, s ugyanolyan körülmények között írhatják meg a házi feladatot, mint a jól menő osztálytársaik.
Egyszeriben hiányozni kezdtek a tornatermek is. 1948-tól 2013-ig kis megszakításokkal a bal oldal vezette az országot. Az ő kormányzásuk alatt sem épültek meg a tornatermek. Akkor most kérdezem: ki ezért a felelős? Ez alatt az 55 év alatt is fizettünk adót, addig is kevés volt a fizetés és a nyugdíj, minden vállalat az államé volt. Hol is vannak tehát a tornatermek? Hova lett az a rengeteg pénz? Cipruson? Valóban annyira gazdag-ellenes a bal oldal, mint amennyire hirdeti? Olvasom, hogy kevés a munkahely. A rendszer hibája, hogy sok a munkanélküli. A nagy munkanélküliséget mindig a kormány nyakába varrják. Azért jobb, ha tudjuk: a munkahelyteremtéshez pénz kell.
A kormánynak nincs saját pénze, annyi van, amennyit mi adókból befizetünk. Az off-shore cégek azért tüntetik el a milliárdjaikat, hogy ne kelljen belőle adózni, és ugyanezek nekünk tesznek szemrehányást, miért nem fizetünk több adót. Vajon e cégek milliárdjaiból hány munkahely teremtődött három év alatt?

De ettől még lehetne vidám és boldog az ország, ha arra gondolunk, végre szabad országban élünk, végre számít, hogy magyar lehetsz! Nincsenek idegen megszállók, kinyíltak az országhatárok, szabadon beszélhetsz, járhatsz templomba, nem rúgnak ki miatta az állásodból, rengeteg az autó, az autópálya, a TV. Nem csak nyomor van itt! Minden faluban van gáz, víz, csatorna, aszfaltút, kábeltévé, minden portán áll egy autó. Ez is a rendszerváltás következménye! Gondoljon arra, hogy állt a falu a megelőző rendszerben? Vagy hogy hány autóbusz-járat van ma, és 20 éve mennyi volt?
Miért is szomorú ez az ország? Mert minden cikknek lehangoló a vége. Szándékosan gerjesztet depresszió mérgezi a lelket. Csodálom, hogy ilyen jól képzett szociológus nem érti meg, a közmunkában nem a kényszer a lényeg, hanem az, hogy a felemelkedéshez a tanuláson és a munkán keresztül visz az út.

Hogy adjak egy kis adalékot a mélyszegénységhez: 140 közmunkás vizsgálata során 4 volt nemdohányzó. Mikor sokallottam, azt válaszolták, „hagyja doktor úr,  az asszony is szíjja, meg már a gyerek is”.

Kategória: Egyéb | Címke: | Hozzászólás most!

Változik a menetrend december 15-től

 A helyi menetrendben kisebb korrekciók történtek, jelentős változásra nem kell számítani.

December 15-én változik az egri, helyi járati autóbusz-menetrend. A módosítások közül kiemelhető, hogy a 17-es buszvonalon a járatok indulását a vasúti menetrendhez igazítja a közszolgáltatást végző Agria Volán Zrt. A helyi menetrendben alapvetően kisebb korrekciók történtek, jelentős változásra nem kell számítani.

A FONTOSABB VÁLTOZÁSOK

Helyi menetrend:

 • Az 5-ös és az 5/A vonalakon 2-3 perces korrekciót hajtott végre a Volán, így december 15-től biztosított a csatlakozás a 14-es vonalhoz.
 • A 7-es járat vonalvezetése megváltozott: a buszok mindkét irányban a Törvényház úton keresztül közlekednek, és a 7-es járat a Baktai út irányában nem érinti a Színház megállót.
 • Csúcsidőszakon kívül a 14/A vonalon 3 új járat-pár biztosít az utasoknak közvetlen elérést (Felnémet betérő nélkül).
 • A 17-es viszonylat járatait a vasúti menetrendhez igazították.

Helyközi menetrend:

 • Eger – Kecskemét között rövidebb eljutási idővel számolhatnak az utasok.
 • Eger – Gyöngyös – Budapest vonalon a korábban már bevezetett ütemes menetrend járatait erősíteti meg az új menetrend, a Budapest – Gyöngyös szakaszon, a hetek utolsó tanítási napjain.
 • Eger – Ostoros között egy új járat is közlekedik.
 • Tarnaszentmáriáról egy betérővel juthatnak el az utasok közvetlenül Egerbe, a délutáni időszakban.
 • Kőkútpusztáról az új menetrend a reggeli órákban biztosít új, átszállás nélküli beutazást a megyeszékhelyre.
 • A reggeli zsúfoltság csökkentése érdekében „rásegítő járat” közlekedik Szilvásvárad és Eger között.
Kategória: Események | Címke: | Hozzászólás most!

Felvilágosító kampány: tegyünk a biztonságért

Közbiztonsági fórumot kezdeményezett Felnémeten a körzet képviselője, Rázsi Botond.

Az alpolgármester elmondta: egyre több jelzés érkezik a városrészen élőktől, hogy nem érzik magukat biztonságban, s valóban történt néhány olyan eset, amely „rendőrért kiáltott”. Az eseményen a nyomozó hatóság és a polgárőrség képviselői, s egy biztonságtechnikai szakember beszélt arról, mit tehetünk közösen a szubjektív biztonságérzet növeléséért

A fórumon részt vett Bognár József r. alezredes, az Egri Rendőrkapitányság vezetője és Mihálkovics Péter r. főtörzsőrmester, Felnémet körzeti megbízottja is. A megjelentek tanácsokat hallhattak azzal kapcsolatban, hogyan kerülhetik el, hogy rablók, trükkös tolvajok áldozatává váljanak. Gercuj Zoltán, az Agria Polgárőr Egyesület elnöke arról szólt, nem elég beszélni arról, mit kellene tenni, hanem valóban cselekedni kell.

Kifejtette: egy rosszul zárt kert, vagy egy nyitva hagyott ablak csábítja a bűnös hajlamú embereket, azaz a lakosoknak is jobban kell figyelniük, hogy megóvják értékeiket. Hozzátette: megszervezték a polgárőrség azon részét, amely Felnémetre vigyáz majd.

Kategória: Események | Címke: , | Hozzászólás most!

Nyitány a pásztorvölgyi pontvadászatban

Kispályás foci – Vasárnap 14.30-kor kezdődik az egri pásztorvölgyi csarnokban a Bódi Művek terembajnokság.

Az 1. forduló párosítása:

Agriapipe Kft.–EHSE,
Protek Hangácsi Pincészet–Rádió Eger,
Park-klub.hu–Torpedó,
Focibarátok–Novaj SE,
Lovas Étterem–Főnix Söröző,
Bumeráng–Felnémet FC Diana Söröző,
Uniway–Comfort ’97 Kft.

A sorsolás megtekinthető itt.

B. Cs.

Kategória: Sport | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Kutyagumi, autók, közbiztonság

Évtizedes gondok és friss problémák is szóba kerültek az egri közmeghallgatáson. Volt, aki éles kritikát fogalmazott meg, míg más köszönetet mondott az önkormányzatnak.

 
Nem kevesebb, mint húszan jelentkeztek szólásra szerdán délután az egri Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Ekkor tartott közmeghallgatást a megyeszékhely közgyűlése.   Balogh Szabolcs, a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa kuratóriumának elnöke azért mondott köszönetet, mert szervezetük egy Széchenyi utcai ingatlanba költözhet, s ezzel régi vágyuk teljesül.
Régi, rendezetlen ügyre hívta fel viszont a figyelmet Kovács Attila, jelesül a Sóház utca forgalmi rendjére. Elmondta: a közel 200 méteres szakaszon 16 közlekedési tábla, s számos terelősziget található, a jelenlegi állapotot a vicces kedvű turisták is szívesen fotózzák. Az ügyben megszólalt a polgármester, aki hangsúlyozta, hogy közlekedési szakértő bevonásával újra megvizsgálják az ügyet. Bognár József rendőr alezredes, az Egri Rendőrkapitányság vezetője megerősítette, régi a probléma. Elhangzott: az utcában lakók több esetben egymás ellen hívják ki az egyenruhásokat, jó lenne ennek (is) véget vetni. Császár Zoltán, a körzet képviselője örömét fejezte ki, hogy nyolc év után a békét és a jó megoldást keresik, közösen.Szót kért, s éles kritikát fogalmazott meg dr. Szalóczi Géza, az Együtt-PM szövetség képviselőjelöltje is, aki beszédében úgy fogalmazott: a párt aláírásgyűjtése során megismerte az egriek véleményét, s biztos abban, hogy a belváros-rehabilitáció 5,3 milliárd forintját az emberek felemelkedése érdekében kellene elkölteni, nem pedig kövekre. Szerinte egy szökőkúttól nem élnek jobban a megyeszékhelyen. Számos kérdést tett fel a parkolóházzal kapcsolatban, így azt, hogy igaz-e, kevesebb lesz a belvárosi parkolóhelyek száma, s hogy az építkezés során összekeverték a rámpákat, ezért nem nyitott még meg a komplexum.
 
Válaszában Habis László erre úgy reflektált: a közmeghallgatás nem választási kampánygyűlés, majd hozzátette, hogy a város segíti a vállalkozás- és iparfejlesztést, a belváros rehabilitációjának a pályázatát pedig a szocialista kormány fogadta el. Kijelentette: nem volt cél a több parkoló, de „nagyjából-egészében ugyanannyi hely lesz”.
Többen is felhozták a fórumon: sok a szemét a város közterületein. Bálint Judit például úgy vélte, több a hulladék a közterületeken, mint néhány esztendeje. Énekes Klára is hasonlóról számolt be, s kifejtette, hogy nem megoldott Felnémeten a vízelvezető árkok tisztítása. Hozzátette: „elhatalmasodott a bűnözés” abban a városrészben.
 
Utóbbi témával kapcsolatban kért szót Zagyva György Gyula jobbikos országgyűlési képviselő, aki kijelentette: mindenki tudja Felnémeten, hogy kik követik el a bűncselekményeket. Szerinte a rendőrség nemrég megpróbált eltitkolni egy esetet.
Szólt arról: rossz a helyzet a buszpályaudvar és a vasútállomás környékén, s a hipermarket parkolójában is „gagyizók” vegzálják a vásárlókat.
 
Bognár József rendőrkapitány így válaszolt: bűnesetet nem titkolnak el, de amíg a nyomozás érdekei megkívánják, vagy ha a sértett kéri, nem hozhatják nyilvánosságra az esetet. Azt kérte, ha valaki tudja, kik az elkövetők, azt közölje a rendőrséggel is. Hozzátette: kijelenthető, hogy csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.
 
 Rázsi Botond alpolgármester arról számolt be a hallgatóságnak, hogy találkozót kezdeményezett a felnémeti civilszervezetek és a polgárőrség képviselőivel, s a rendőrséggel együttműködve közösen dolgoznak ki egy programot az emberek objektív és szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében.Dr. Csiffáry Gergely azt javasolta: dolgozzanak ki egy programot, amelynek eredményeképpen Eger kutyaürülék- és szemétmentes város lehet. Hozzátette, hogy ehhez a közterület-felügyelet határozott fellépése is szükséges. A témát többen is támogatták, a polgármester ugyanakkor a felelős kutyatartás fontosságára is felhívta a figyelmet.
 
Császár Zoltán pedig arról beszélt: nem szórólapozni kell az ügyben, hanem cselekedni.
Kategória: Események | Címke: | Hozzászólás most!

Nem több a bűncselekmény, a városrész lakói mégis aggódnak

Bár a rendőrségi adatok szerint nem romlott a közbiztonság Felnémeten, az ott élők mégsem érzik biztonságban magukat és értékeiket.

Már kicsivel nagyobb odafigyeléssel is sokat lehet tenni Felnémet, Berva és Almár közbiztonságáért, hívta föl a figyelmet Rázsi Botond, az egri 12. számú választókörzet képviselője. Mint mondta, az ott élők egyre kevésbé érzik magukat biztonságban, bár a rendőrségi statisztikák szerint nem emelkedett a bűncselekmények száma a 4500 lakost számláló városrészben.

Bár kétségtelen, a néhány hete történt rablás – egy idős emberhez törtek be, s megkötözték, bántalmazták is – indulatokat kavart. A gyanúsítottakat egyébként elfogták, jelenleg a bizonyítási eljárás folyik.

– Egy programot szeretnék indítani, amelyben a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen szórólapokkal, tájékoztatókkal hívnánk föl a figyelmet a magántulajdon védelmére és a személyes biztonság növelésére. Már az is segítség, ha odafigyelnek az emberek a gyanús autókra, emberekre, vagy zárják a kaput, biztonságosabb zárakat szerelnek föl otthonaikban. A polgárőrség pedig várja a soraiba azokat, akik szabadidejük egy részét a közösségre szánják, de várják a támogatásokat is – húzta alá Rázsi Botond.

Elmondta, helyi vállalkozók akár egy gépkocsival is segítenék a polgárőrség munkáját. A körzetben szóba jöhet térfigyelő kamerák telepítése is.

– A program a bűnözés okait nem szünteti meg, az másokra tartozik. Az emberek kezébe szeretnénk eszközt adni, hogy megelőzzék a bajt, vagy tudjanak segítséget kérni – tette hozzá az önkormányzati képviselő. Elmondta, a környéken a leggyakoribb bűncselekmény a betörés, a lopás, illetve a garázdaság, utóbbiba beletartozik nem csupán a bántalmazás, de a mulató fiatalok hangoskodása, viselkedése is.

A program december 9-én egy fórummal indul, amelyet a Pásztorvölgyi Iskola aulájában tartanak 17 órától. Ezen részt vesznek a rendőrség, a polgárőrség képviselői, valamint egy biztonságtechnikai szakember is. Rázsi Botond bízik benne, más körzetekben is lesz hasonló kezdeményezés.

Kategória: Események | Címke: , , | Hozzászólás most!

Kocsonyát is hozott a felnémeti Mikulás

Pontosan 300 adag kocsonyát osztottak ki Felnémeten a könyvtár előtt Miklós napján.

A jótékonysági akció főszervezője, a városrész fertálymestere, Dósa Tibor királyi főszakács elárulta: ahogy nyáron a gulyásosztásnál, ezúttal is felvették a kapcsolatot a Családsegítő Intézet Felnémeti Gondozási Központjával, az étel így 40 rászoruló biztos vacsoráját is jelentette.

A kocsonya 180 literes üstben főtt reggel héttől délután négyig, mintegy 36 kilónyi nyersanyagot használtak fel hozzá. Az akcióban többen is segítettek, így Erdélyi László és Budai László vállalkozók, valamint Felnémet következő negyedmestere, Vallus István. 

A szerző felvétele
A szerző felvétele – P. A. 

Ezúttal pedig nemcsak a rászorulókat várták a térre, hanem azokat a környéken élőket is, akik jó hangulatban szerettek volna közösen együtt tölteni egy délutánt az ünnepek előtt

Kategória: Események | Címke: , , | Hozzászólás most!

Közösségi házzal gazdagodott Felnémet

Átadták szombaton a Felnémeti Közösségi Házat, amely a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa és a Kárpátok Alapítvány közös munkája révén jöhetett létre.

Farkas Zsuzsanna, Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványának kuratóriumának elnöke elmondta: 1996-ban költöztek a városrészbe, ám a korábbi ingatlant kinőtték, s egy pályázati lehetőséget közösen megragadva nyílt alkalmuk a fejlesztésre.

Hangsúlyozta: céljuk, hogy segítsenek a Felnémeten élő szegénységben, hátrányos helyzetben élőknek, nagy hangsúlyt fektetve a közösségépítésre. Farkas Zsuzsanna hozzátette, nyitott intézményben gondolkodnak, felveszik a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, amelyeknek hasonlóak a törekvéseik, de szeretnék a környéken élő fiatalokat és időseket egyaránt szolgálni, ezért számos programot szerveznek majd, s szívesen látják a helyi kezdeményezéseket is.

Jelképes szalagátvágás. Bata Boglárka és Farkas Zsuzsanna a megnyitó ünnepségen. FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON
Jelképes szalagátvágás.
Bata Boglárka és Farkas Zsuzsanna a megnyitó ünnepségen. FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

 Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány igazgatója elmondta: a két szervezet között nem újkeletű az együttműködés, ám a mostani esemény hatalmas mérföldkövet jelent a munkában.

A nap folyamán kézműves foglalkozások és filmvetítés is várta az érdeklődőket, muzsikált a megjelenteknek mások mellett két prímás, Berki Péter és Balázs Richárd is

Kategória: Események | Címke: , | Hozzászólás most!

A szegénység nyomorba taszít és butít

Egerben, a Felnémeti Közösségi Házban tartott előadást hétfőn Ferge Zsuzsa szociológus.

Több kérdést is feltett népes hallgatóságának Ferge Zsuzsa szociológus, akadémikus a Felnémeti Közösségi házban hétfőn délután, amire néma csend volt a válasz.

A kiváló előadó egyébként a SZETA Egri Alapítványának felkérésére tartott előadást azon a nyílt napon, amelyen az Észak-magyarországi civilek a a munkaerőpiaci reintegrációért című pályázati program részleteit ismertették.

A szakember, aki a társadalmi szolidaritásról beszélt, megkérdezte például, hogy középkorú közönségének tagjai közül, ki az, aki úgy érzi, hogy méltányos nyugdíjban részesül, ha eléri a korhatárt.  Kíváncsi volt arra is, ki gondolja úgy, hogy a mai magyar társadalom  szolidáris bármelyik kiszolgáltatott helyzetben lévő réteggel.

Feltette a kérdést, hogy ki érzi rendben lévőnek a közbeszerzések jelenlegi folyamatát, illetve, hogy miként reagálna egy igazán szolidáris társadalom például a trafikbotrányra, amikor is 50 ezer ember korábbi megélhetését tették tönkre egy tollvonással, hogy helyette ötezer kormányszimpatizáns ember boldogulhasson.

Miután kérdéseire nem érkezett válasz, az előadó az idevezető folyamatot is felvázolta. Emlékeztett arra, hogy 1990 után rövid időn belül egymillió embere veszítette el munkahelyét és létbiztonságát. Közülük néhány százezret nyugdíjba kényszerítettek. A mezőgazdaság átszervezésével, az ipar gyors privatizálásával tovább romlott a magyar munkavállalók helyzete. A munkaerőpiacon azoknak volt némi esélye, akik diplomával, vagy valamilyen szakmával rendelkeztek, ám az alulképzettek teljességgel kiszorultak a foglalkoztatásból.

Máig meg nem oldott probléma, hogy ráadásul a magyar átlagbérek messze alatta maradnak az európai uniós béreknek. Így fordulhat elő, hogy  ma a négymillióra tehető munkahelyből csupán kétmillió ember jövedelme biztosít átlagos, vagy e feletti jövedelmet.

A közmunkaprogrammal az a baj, hogy magyon drága foglalkoztatási forma, ám nem hatékony, nem garantálja a mobilitást, se a szegénységből való kitörést. A mélyszegénység hazánkban 600 ezer embert sújt, 4,2 millió ember pedig a létminimum alatt él. A legnagyobb vesztesek a gyerekek, ami azért tragédia, mert nemzetközi tanulmányok igazolják, hogy a szegénység nemcsak nyomorít, hanem butít is. A tanulmányi eredmények például szoros összefüggésben állnak az étkezéssel, az otthoni életszínvonallal.

Ha egy gyerek nélkülözni kénytelen, az egész élete rámehet, hiszen rosszabbak az életkilátásai, gyakrabban és hamarabb lesz beteg.
Ha ezeken a folyamatokon nem sikerül változtatni, húsz, harminc  év múlva rendkívüli árat kell fizetni az egész társadalomnak. 

B. K.

Kategória: Egyéb | Címke: , , | Hozzászólás most!

Eger Csillaga-díj: már megvannak a jelöltek

Megtette jelöléseit a 22 esztendeje működő Egri Lokálpatrióta Egylet az „Eger Csillaga” címre.

A választmány elé 44 név került, s a napokban döntöttek arról, hogy mely egri fiatalok, magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok kerülhetnek a szavazólapra. A városban élők öt kategóriában (gazdasági társaság, intézmény, szervezet, magánszemély, fiatal), összesen 15 jelölt közül választhatják ki azokat, akik megítélésük szerint érdemesek a címre. Szavazni a www.egrilokalpatriotak.hu oldalon lehet november 21-ig, vagy személyesen, a Patika Múzeumban.

Személyenként csak egy szavazat adható le, és csak az a jelölő lap érvényes, melyen mind az öt kategóriában szerepel egy „X” valamelyik jelölt neve mellett. A sorrendben hetedik eredményhirdető, díjátadó gálát december 1-jén tartják az Uránia Moziban.

A 2013-as jelöltek:

– Gazdasági társaságok:
       Első Szuperinfó Kft.,
       Nívóber Kft.,
       Városgondozás Eger Kft.
– Intézmények:
       Dobó István Vármúzeum,
       Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (CSI), 
       IFI Pont (EKMK)
– Szervezetek: 
       Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület,
       Egri Úszó Klub,
       Pinceszínház Eger Művészeti Közh. Egyesület
– Magánszemélyek:
       Demeter Zsuzsa, bábművész,
       Flaskay Mihály, az Egri Autista Alapítvány elnöke,
       Nagy Ernő, festőművész
– Fiatalok:
       Gál Tibor – borász,
       Fajcsák Dénes – építész,
       Rudinszky Ádám – sportoló (dzsúdó)

P. A.

Kategória: Események | Címke: , , | Hozzászólás most!

Macok és muzsika Felnémeten

Először rendezték meg a Pásztorvölgyi iskola udvarán a Felnémeti Őszi Vigasságokat a hét végén.

Az eseményen – amelyet a Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület és a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület szervezett – az ovisoktól a szépkorúakig mindenki megtalálhatta a neki kedves programot. Íjászverseny, báb- és gyermekszínházi előadás, népdalcsokor és rock-koncert is szerepelt a kínálatban.   

Éhes sem maradhatott senki: tucatnyi csapat mérte össze tudását macoksütésben. Volt, aki a hagyományosra, más a tejfölösre esküdött, de akadt, aki kolbászosat, vagy medvehagymásat készített.

 Répás, kolbászos, medvehagymás: macokból nem volt hiány Felnémeten FOTÓ: GÁL GÁBOR
Répás, kolbászos, medvehagymás – macokból nem volt hiány Felnémeten FOTÓ: GÁL GÁBOR

P. A.

Kategória: Fesztiválok | Címke: , , | Hozzászólás most!

Ének, tánc, friss pogácsa és zamatos borok

 Vidám mulatsággal folytatódott szombaton a Felnémeti Szüreti Napok rendezvénysorozat.

2013. szeptember 28. 17:39  P. A.

Az esemény ugyanis már csütörtökön megkezdődött: az ünnepélyes megnyitó után helyi alkotók műveit tartalmazó tárlat nyílt a Pásztorvölgyi iskola aulájában. Ezt követően dr. Dula Bence vezette be a fiatalokat a borkultúra rejtelmeibe, míg pénteken a legkisebbeknek kínáltak szüreti játszóházat. 

Szombaton a felnémeti templom előtt Szabó József szentelte meg a szüreti koszorút, majd vidám felvonulás kezdődött a településrész utcáin, énekkel, tánccal, friss pogácsával, na és természetesen zamatos borokkal, amelyeket nem csak a résztvevők, de a muzsikára kapuik elé kiálló helyiek is megkóstolhattak. 

Fotó: Pócsik Attila Fotó: Pócsik Attila

 A délután folyamán Tarsoly József egri hegybíró hirdette ki a III. Felnémeti Borverseny eredményét, majd újra a szórakozásé volt a főszerep. A nap szüreti mulatsággal zárul, amelyhez a muzsikát a Felnémeti Fúvósok zenekara szolgáltatja.

Kategória: Fesztiválok | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

A farkas ügynek nagyobb a füstje, mint a lángja

 Farkast láttak a Bükkben. A természetvédők és az erdészek kifejezetten örülnek a csúcsragadozó megjelenésének. A vadászok már kevésbé, az állattartókat pedig legfeljebb körültekintésre intheti a hír.

– Egyáltalán nem meglepő hír az, hogy farkasok is élnek a környékünkön a Bükkben. A nemzeti park munkatársai évekkel ezelőtt megfigyelték már itt ezeket a csúcsragadozókat – mondta nevetve a Szilvásváradon élő Becsei Ferenc, nyugdíjas természetvédelmi őr.

Eddig is bejöttek

– Arról van szó, hogy minden bizonnyal a szomszédos Szlovákiában élő populáció megnövekedett és az ivarérett egyedek a Tarnai-dombvidéken keresztül bejönnek Magyarországra. Eddig is bejöttek, ám korábban inkább csak az aggteleki és a zempléni térségben volt állandó a jelenlétük. Én úgy tudom itt a környékünkön egy farkaspár él jó pár éve.

 

A Bükki Nemzeti Park idén márciusban készült felvételén jól látszik az egyik környékünkön élő példány. FOTÓ: BNPI
A Bükki Nemzeti Park idén márciusban készült felvételén jól látszik az egyik környékünkön élő példány. FOTÓ: BNPI

 

Félni nem kell a farkasoktól

Félni nem kell a farkasoktól, mert a szaglásuk igen jó, már az előtt eltűnnek az ember szeme elől, mielőtt a közelébe érne. Nem keresi az ember társaságát, veszélyt sem jelent ezért. Ahogy az a hiúz sem, a másik csúcsragadozó, amit a kerületvezető fővadász, ha jól tudom levideózott. A farkasok jelenlétéről biztos útmutatást a nyomaik adnak, ezeket legtöbbször télen, a friss hóban lehet észrevenni.

Egy átlag kiránduló valószínűleg nem fog velük találkozni a Bükk erdeiben. Az ember a farkasnak nem tápláléka, az embertől fél, elhúzódik. Veszélyt tehát a kirándulókra egyáltalán nem jelent a farkas jelenléte. Kertekbe, gazdasági udvarokba ez a ragadozó csak akkor merészkedik be, ha megsérült, valamiért a természetes környezetében nem tud táplálékot szerezni, vagy olyan mértékben megnövekszik a populáció, mint nemrégiben, amikor nagy médiaszenzáció volt, hogy a medvék belátogattak Brassóba kukázni.

Ilyen nagyszámú farkaspopulációról a Bükkben ma még nem beszélhetünk. Az én információim szerint csupán egy farkaspár él a környéken, és azt is hallottam egykori kollégáktól, hogy talán kölyöknyomokat is találtak. A farkas fokozottan védett faj, az eszmei értéke 250 ezer forint. Azaz, ha valaki egy egyedben kárt tesz, akkor ennyi pénzzel köteles helyt állni az elkövető.

A vadállománynak jót tesz

Egy csúcsragadozóról van szó, amelyet a vadászok tudom, hogy nem szeretnek, pedig alaptalan a félelmük, mert nem az ő díjnyertes trófeáik elejtését veszélyezteti a farkas, amelyik inkább a beteg, elesett, kevésbé szépen fejlett, életképtelen egyedek eltakarításában segít. Ezzel pedig még azt is mondhatjuk, hogy a vadállománynak jót tesz.

Három éve több helyen is láttak farkast

Becsei Ferenc felidézte azt a három évvel ezelőtti esetet is, amikor egy bélapátfalvi gazdálkodó története járta be a sajtót. Ő arról számolt be akkor a szenzációra éhes újságíróknak, hogy több juhát elvitte a Bükkben a farkas. Kiderült, arról volt csupán szó, hogy a villanypásztorra bízta az állatokat, holott volt egy kaukázusi juhászkutyája, amit láncon tartott. Amikor a kutyát elengedte, és a juhászkutya szabadon kijelölhette a területét a farkas is eltűnt a környékről.

– Olyan pásztorkutyát kell tartani, amelyik képes távol tartani a haszonállatoktól a csúcsragadozót. Hiszen a farkasnak az őrizetlen nyáj olyan, mint a terített asztal, nincs min csodálkozni – tette hozzá. – Ha az ember kellő gondossággal jár el, nem lehet gond. De ahol ezer-ezerötszáz birka felügyelet nélkül legel, nincsenek védőkutyák, nem meglepő, hogy odamennek ebédelni.

– Három éve láttam itt farkast, az út szélén sétált hajnalban. Onnan szemből a domboldalból vitte el a rackákat – legyintett érdeklődésünkre egy nevét elhallgató szilvásváradi férfi, aki nem is értette, miért olyan nagy szenzáció ez. – Sánta farkas volt, azért jött az ide be a juhokhoz, mert nem tudott magának táplálékot szerezni.

2010-ben több, Eger felnémeti városrészében élő lakó is farkast látott kószálni a családi házak között.

Az erdészek örülnek, a vadászok nem boldogok

– Az erdőben dolgozók részéről mindig is ellentmondásos volt a farkas megítélése – mondta Urbán Pál, az Egererdő Zrt. erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettese. – Szigorúan erdészeti szempontból kifejezetten előnyös a farkasok megjelenése, hiszen részt vesznek az erdő védelmében, az erdőt károsító túlszaporodott vadállomány ritkításában. Viszont olyan mértékben nem tudnak Magyarországon elszaporodni, hogy vadászat nélkül is el tudják végezni ezt a munkát. A vadászok egyébként nem örülnek a farkas megjelenésének, mert azt mondják csökkenti a vadászat sikerét. Az a néhány farkas, amelyik a Bükkben él egy év alatt a mi vadászterületünkön 50-60 vadat pusztított el. Ez azért nem olyan bődületesen nagy szám.

Nagyobb a hír füstje, mint a lángja

Grédics Szilárd, a Bükki Nemzeti Park igazgatója az elmúlt napokban mást sem csinált, mint farkasról érdeklődő újságírókat kalauzolt. Olyan hírlapíró is volt, aki egyenesen azt kérte az igazgatótól olyan helyet mutasson, ahol láthatnak farkast. Azt ugyan nem tanácsolta nekik a nemzeti parkot vezető Grédics, hogy menjenek el egy állatkertbe, de azt leszögezte: ennek a farkas ügynek nagyobb a füstje, mint a lángja. Farkas évek óta él a Bükkben, akkor jön az ember környezetébe, ha megbetegszik, lesérül. Tudatos gazdálkodói magatartással, pásztorkutyák tartásával még az állattartók állományára sem jelent veszélyt. Nem érdemes riadalmat kelteni, szögezte le.

 Guti Rita

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Az életmű szeretetképei a templomban

2013. augusztus 24. 11:15 P. A.
 
Nagyszámú érdeklődő jelenlétében nyitották meg Nagy Ernő festőművész Az én utam című életmű-kiállítását a minap az egri Templom Galériában.
 
A felnémeti születésű  művész családján, tisztelőin túl jelen voltak az egykori tanítványok is, hiszen az alkotó korábban az Eszterházy Károly Főiskola rajz tanszékének is vezetője volt. A megnyitón Habis László polgármester elmondta: Nagy Ernő hű maradt szülőföldjéhez, ez látható képein is.
 

A festő-tanár művészetének eszenciáját mutatja be az olaj- és akvarellfestményekből álló válogatott tárlat. Fiatalon számos nehézséggel kellett szembenézzen: nem járt szakkörbe, nem foglalkozott vele külön a rajztanára. Úgy ment el a Képzőművészeti Főiskola felvételijére, hogy ott vett először a kezébe szénkrétát, s a többiektől leste el a használatát. Képei jól tükrözik értékrendjét, a szeretet fontosságát, a harmónia iránti vágyat, a pozitív emberi gondolkodást.
  A kiállítás megnyitójának pillanata. Képünk jobb szélén az alkotó, Nagy Ernő. FOTÓ: GÁL GÁBOR A kiállítás megnyitójának pillanata.
Képünk jobb szélén az alkotó, Nagy Ernő.
FOTÓ: GÁL GÁBOR 

Nagy Ernő munkáit legutóbb januárban, Miskolcon láthatta a közönség, az a tárlat székfoglaló is volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjába. Az egri kiállítás szeptember 22-ig látható. 

Kategória: Alkotók | Címke: , | Hozzászólás most!